Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Nguyên Huân (2 bài)
- Tưởng Sĩ Thuyên (6 bài)
- Kỷ Quân (11 bài)
- Vương Văn Trị (5 bài)
- Uông Nhận (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hoàng Tạo (1 bài)
Tạo ngày 02/06/2008 00:06 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 02/06/2008 03:43 bởi Admin
Triệu Dực 趙翼 (1727-1814) tự Vân Tùng 雲崧, hiệu Âu Bắc 甌北, người Dương Hồ (nay là Võ Tiến, Giang Tô) là nhà sử học, nhà thơ đời Thanh, cùng với Viên Mai 袁枚 và Tưởng Sĩ Thuyên 蔣士銓 tề danh, tự xưng là Càn Long tam đại gia. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 26, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều, sau xin về vì mẹ già, chủ giảng thư viện An Định, dốc sức trước thuật, nhất là về sử học, ông viết Trấp nhị sử trát ký. Về thơ, ông chủ chương bỏ cũ nêu mới, phản đối bắt trước, nặng về mô tả tính tình, thích nêu nghị luận, ông khéo tạo nên những lời hài hước. Tác phẩm hiện còn hơn 4800 bài gồm cả thơ, tản văn. Về thơ đặc sắc nhất là thể ngũ ngôn cổ thi.

Tác phẩm:
- Mười chín bài thơ cổ
- Mộ năm người
- Trấp nhị sử trát ký (sử học)