184.72
Nước: Trung Quốc (Thanh)
123 bài thơ
14 người thích
Tạo ngày 06/06/2004 21:39 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 07:24 bởi Vanachi
Tào Tuyết Cần 曹雪芹 (4/4/1710 - 10/6/1765) là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc.

Gia đình thế hệ trước của Tào Tuyết Cần là một gia đình quan lại thuộc tầng lớp đại quý tộc thời nhà Thanh Trung Quốc. Từ đời tổ đến đời cha của ông đã thay nhau giữ chức “Giang ninh chức tạo” là một chức quan to thu thuế trong triều đình. Năm lần vua Khang Hy tuần du phương Nam thì bốn lần ở lại nhà họ Tào. Ông nội ông là Tào Dần, một nhà văn xuất sắc vùng Giang Ninh. Đến đời của ông tất cả sự giầu sang quyền quý của gia đình đã trở thành quá khứ. Gia đình ông bị mắc nạn. Ông sống trong nghèo khổ, phải đưa gia đình đi khắp nơi để mưu sinh. Mười năm cuối đời ông đã dồn toàn bộ tâm huyết và tinh thần vào để tạo nên kiệt tác Hồng lâu mộng.

 

Hồng lâu mộng - 紅樓夢

 1. Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc
  1
 2. Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc
  1
 3. Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa
  1
 4. Cảnh ảo tiên cô phú
  1
 5. Chân Chân quốc nữ nhi thi
  2
 6. Duyên khởi thi
  1
 7. Đào hoa hành
  2
 8. Đề Bảo Ngọc tục Trang Tử văn hậu
  1
 9. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 1
  2
 10. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 2
  1
 11. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 3
  1
 12. Đệ nhất hồi tiền thi
  2
 13. Điểm giáng thần - Sái đích hầu nhi mê
  1
 14. Đối nguyệt ngụ hoài khẩu hào nhất tuyệt
  1
 15. Hảo liễu ca
  2
 16. Hảo liễu ca chú
  2
 17. Hồng đậu từ
  6
 18. Ngâm nguyệt kỳ 1
  1
 19. Ngâm nguyệt kỳ 2
  1
 20. Ngâm nguyệt kỳ 3
  1
 21. Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai
  2
 22. Phù dung nữ nhi luỵ
  1
 23. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 1
  1
 24. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 2
  1
 25. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 3
  1
 26. Quỷ hoạch từ - Giả Bảo Ngọc
  1
 27. Quỷ hoạch từ - Giả Hoàn
  1
 28. Quỷ hoạch từ - Giả Lan
  1
 29. Tán hội phương viên
  1
 30. Tán Lâm Đại Ngọc
  1
 31. Táng hoa từ
  3
 32. Tây giang nguyệt kỳ 1
  3
 33. Tây giang nguyệt kỳ 2
  2
 34. Thạch thượng kệ
  1
 35. Thu song phong vũ tịch
  5
 36. Trào Chân Sĩ Ẩn
  1
 37. Trào ngoan thạch ảo tương
  1
 38. Trung thu dạ Đại Quan viên tức cảnh
  1
 39. Trung thu đối nguyệt hữu hoài khẩu chiếm nhất luật
  1
 40. Tử lăng châu ca
  1
 41. Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn “nhị tiêu” vận
  2
 42. Xuân mộng ca
  2

Cúc hoa thi - 菊花詩

Đại Quan viên đề vịnh - 大觀園題詠

Hồng lâu mộng thập tứ khúc - 紅樓夢十四曲

Kim Lăng thập nhị thoa đồ sách đề vịnh - 金陵十二釵圖冊題詠

Liễu nhứ từ - 柳絮詞

Ngũ mỹ ngâm - 五美吟

Tiết Bảo Cầm thập thủ hoài cổ thi - 薛寶琴十首懷古詩

Tứ thời tức sự - 四時即事

Vịnh bạch hải đường - 詠白海棠