15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 25/04/2019 10:48 bởi tôn tiền tử
Vương Hựu Tằng 王又曾 (1706-1762) là thi nhân đời Thanh, tự Thụ Minh 受銘, hiệu Cốc Nguyên 谷原, người Tú Thuỷ, Chiết Giang (nay là Gia Hưng). Tiến sĩ Càn Long thứ 19, làm chủ sự bộ hình, sau xin về ở ẩn cư, không ra làm quan, dung hoà các nhà Hán, Nguỵ, Lục triều và Đường, Tống, tự thành một thể. Đề tài lấy từ chỗ người khác không thấy, khởi hứng để lập ý khi người khác chưa cảm nhận, tên tuổi ngang với Tiền Tải, được gọi chung là Tiền Vương. Tác phẩm có Đinh Tân Lão Ốc tập.