Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/04/2019 23:08 bởi tôn tiền tử
Lưu Đại Khôi 劉大櫆 (1698-1779) là thi nhân đời Thanh, tên chữ là Tài Phủ 才甫 và Canh Nam 耕南, hiệu Hải Phong 海峰. Người Đông Thanh An Huy. Phó cổng năm Ung Chính thứ bẩy, đầu Càn Long thi bác học hông từ, Càn Long mười lăm thi kinh học. Năm sáu mươi tuổi mới làm giáo dụ huyện y, là đại gia cổ văn phái Đông Thành, làm thơ, hay phát biểu nghị luận, thỉnh thoảng có tác phẩm đậm vẻ thanh mới. Tác phẩm có Hải Phong tập.