Cây nhuốm màu buồm biếc
Mù non thoắt mắt giăng
Đến thăm cảnh các suối
Lên ngắm đình hợp giang
Mưa bụi trâu đen đứng
Bãi bồi chim trắng dừng
Sao thăm được ẩn sĩ
Câu đẹp hứng ta dâng

tửu tận tình do tại