254.16
Nước: Trung Quốc (Thanh)
7 bài thơ
6 người thích
Tạo ngày 23/09/2008 23:35 bởi hongha83
Hoằng Lịch 弘曆 (1711-1799) tức hoàng đế Càn Long 乾隆, Thanh Cao Tông 清高宗, họ Ái Tân Giác La 愛新覺羅, huý Hoằng Lịch, là người con trai thứ tư của hoàng đế Ung Chính và là hoàng đế thứ tư của nhà Thanh, Trung Quốc. Thời kỳ trị vì của ông kéo dài hơn 60 năm từ 18-10-1735 đến 9-2-1796, và là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự của nhà Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Ili và Tân Cương và lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa: khoảng 11.000.000 km², so với 9.000.000 km² hiện tại. Ông bắt chước cách thức cai trị của ông nội mình là Khang Hy, người mà ông rất ngưỡng mộ.

Khi còn trẻ, Càn Long đã khiến Khang Hy ngạc nhiên về rất nhiều lĩnh vực, nhất là về văn học nghệ thuật. Và Khang Hy đã cho rằng Càn Long có thể sẽ là xứng đáng trở thành hoàng đế kế vị của nhà Thanh…