賜沈德潛

水碧山明吳下春,
三年契闊喜相親。
玉皇案吏今煙客,
天子門生更故人。
別後詩裁經細檢。
當前民瘼聽頻陳。
老來底越精神健,
劫外胎禽雪裏筠。

 

Tứ Thẩm Đức Tiềm

Thuỷ bích sơn minh Ngô Hạ xuân,
Tam niên khế khoát hỉ tương thân.
Ngọc hoàng án lại kim yên khách,
Thiên tử môn sinh canh cố nhân.
Biệt hậu thi tài kinh tế kiểm,
Đương tiền dân mạc thính tần trần.
Lão lai để việt tinh thần kiện,
Kiếp ngoại thai cầm tuyết lý quân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Tri

Nước biếc non xanh Ngô Hạ xuân
Thân vui xa cách đã bao năm
Tam hoàng quan án xa vời bóng
Môn đệ vua nay lại cố nhân
Độ ấy xa nhau thơ đọc lại
Bây giờ nghe nỗi khổ muôn dân
Về già lại thấy càng minh mẫn
Kiếp trước tre dầm tuyết hoá thân


Nguồn: Hoà Thân - đại thần tham nhũng, Diệp Hách Na Na Đề Hồng, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Non nước trời Ngô xanh biếc xuân
Ba năm xa cách đẹp tình thân
Quan sai thuở trước giờ tân khách
Môn đệ ngày xưa nay cố nhân
Vắng mặt xét tường tài xướng hoạ
Gần nhau nghe rõ tiếng lòng dân
Tuổi già từng trãi còn minh mẫn
Như kiếp tre ngà tuyết quấn chân

15.00
Trả lời