新正重華宮侍皇太后

鳳輦臨龍閣,
新年第一祥。
彤庭增喜氣,
綠野遍春光。
欣答初韶令,
欽稱萬壽觴。
粉橶蘭百合,
勝帖燕雙翔。
浮服孫曾繞,
遐齡日月長,
宮中行樂養,
欲以在群方。

 

Tân chính Trùng Hoa cung thị hoàng thái hậu

Phượng liễn lâm long các,
Tân niên đệ nhất tường.
Đồng đình tăng hỷ khí,
Lục dã biến xuân quang.
Hân đáp sơ thiều lệnh,
Khâm xưng vạn thọ thương.
Phấn cảm lan bách hợp,
Thắng thiếp yến song tường.
Phù phục tôn tằng nhiễu,
Hà linh nhật nguyệt trường.
Cung trung hành lạc dưỡng,
Dục dĩ tại quần phương.


Trùng Hoa cung: tên cung điện đời Thanh ở Bắc Kinh, phía tây của Nguyệt Hoa môn, phía bắc của Bách Tử môn trong Tử Cấm thành cũ. Trùng Hoa Cung là nơi Càn Long ở khi còn là vương tử. Sau khi lên ngôi, mỗi năm vào ngày nguyên đán, Càn Long cho làm yến tiệc, có sự tham dự của các quan nội đình, chúc thọ mẹ của mình tại Trùng Hoa cung. Sở dĩ có tên Trùng Hoa cung vì lấy từ điển tích vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn, cả hai đều là minh quân (tinh hoa). Càn Long tự ví mình được nối ngôi từ Ung Chính, cả hai đều là tinh hoa như Nghiêu và Thuấn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Trung Tri

Gác rồng đón xe phượng
Niềm vui theo xuân sang
Sân cung tràn vui vẻ
Đồng xanh ngập ánh dương
Vui đón ngày xuân sang
Chén mừng vạn thọ nâng
Ngát hương lan bách hợp
Thiếp vui én song hàng
Ríu rít đàn cháu chắt
Vui tháng ngày mênh mang
Trong cung vui phụng dưỡng
Để giáo hoá muôn dân


Nguồn: Hoà Thân - đại thần tham nhũng, Diệp Hách Na Na Đề Hồng, NXB Hội nhà văn, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

新正重華宮侍皇太后

+++++++++

Tân chính : ngày mồng một tháng giêng âm lịch ( nguyên đán )

Trùng Hoa Cung : tên cung điện đời Thanh ở Bắc Kinh - phía tây của Nguyệt Hoa Môn , phía bắc của Bách Tử Môn trong Tử Cấm Thành cũ .
Trùng Hoa Cung là nơi Càn Long ở khi còn là vương tử . Sau khi lên ngôi , mỗi năm vào ngày nguyên đán , Càn Long cho làm yến tiệc ,
có sự tham dự của các quan nội đình , chúc thọ mẹ của mình tại Trùng Hoa Cung.

Sở dĩ có tên Trùng Hoa Cung vì lấy từ điển tích vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn , cả hai đều là minh quân ( tinh hoa ) ,
Càn Long tự ví mình được nối ngôi từ Ung Chính , cả hai đều là tinh hoa như Nghiêu và Thuấn .

Vài lời bàn thêm .

+++++++++

Chưa có đánh giá nào
Trả lời