訪菊

閑趁霜晴試一遊,
酒杯藥盞莫淹留。
霜前月下誰家種?
檻外籬邊何處秋?
蠟屐遠來情得得,
冷吟不盡興悠悠。
黃花若解憐詩客,
休負今朝掛杖頭。

 

Phỏng cúc

Nhàn sấn sương tình thí nhất du,
Tửu bôi dược trản mạc yêm lưu.
Sương tiền nguyệt hạ thuỳ gia chủng?
Hạm ngoại ly biên hà xứ thu?
Lạp kịch viễn lai tình đắc đắc,
Lãnh ngâm bất tận hứng du du.
Hoàng hoa nhược giải liên thi khách,
Hưu phụ kim triêu quải trượng đầu.


怡紅公子 - Di Hồng công tử (Bảo Ngọc)

Bài này trong hồi 38.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Gặp buổi sương tan hãy dạo chơi,
Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài
Dưới trăng hoa nở chừng bao giống,
Bên giậu thu về đã mấy nơi?
Dép nhẹ nhàng đi tình lại đượm,
Thơ run rẩy mãi hứng chưa vơi.
Hoa vàng ví biết thương thi khách,
Hứng rượu hôm nay chớ phụ người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gặp ngày sương tạnh tới đây chơi,
Chén rượu, bát thang bỏ đấy thôi.
Dưới nguyệt kề sương đôi giống nở,
Ngoài hiên bên giậu nửa thu rồi.
Guốc xa đến lại, tình thêm đượm,
Thơ lạnh ngâm hoài, hứng chửa vơi.
Nếu thật hoa vàng thương mến khách,
Sớm nay xin chớ phụ lòng người.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sương tạnh ngày nhàn thả bộ chơi
Thuốc thang, rượu tiệc bỏ dần thôi
Trước sương, dưới nguyệt hoa bao giống
Bên giậu, ngoài hiên thu mấy nơi
Tiếng guốc gần xa tình thắm đượm
Giọng ngâm ấm lạnh hứng chơi vơi
Hoa vàng nếu biết thương thi khách
Sáng sớm đường xa chớ phụ người

23.50
Trả lời