青塚懷古

黑水茫茫咽不流,
冰弦撥盡曲中愁。
漢家制度誠堪嘆,
樗櫟應慚萬古羞。

 

Thanh trủng hoài cổ

Hắc thuỷ mang mang yết bất lưu,
Băng huyền bát tận khúc trung sầu.
Hán gia chế độ thành kham thán,
Xư lịch ưng tàm vạn cổ tu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Sông hắc mênh mông khéo nghẹn dòng,
Khúc đầu gạn hệt nỗi đau lòng;
Ngán cho chế độ vua nhà Hán,
Cậy gạo muôn năm đáng thẹn thùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của thanh86

Hắc thuỷ mênh mông nước nghẽn dòng,
Gảy dây đàn lạnh vẫn đau lòng.
Hán gia chế độ nên than thở,
Sư lịch vạn năm đáng thẹn thùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời