Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Thanh
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Nam kha tử (7)

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 10:02

南柯子

空掛纖纖縷,
徒垂絡絡絲。
也難綰繫也難羈,
一任東西南北各分離。

落去君休惜,
飛來我自知。
鶯愁蝶倦晚芳時,
縱是明春再見—隔年期。

 

Nam kha tử

Không quải tiêm tiêm lũ,
Đồ thuỳ lạc lạc ty.
Dã nan oản hệ dã nan ky,
Nhất nhậm đông tây nam bắc các phân ly.

Lạc khứ quân hưu tích,
Phi lai ngã tự tri.
Oanh sầu điệp quyện vãn phương thì,
Túng thị minh xuân tái kiến - cách niên kỳ.


Bài này trong hồi 70, nửa trên do Thám Xuân, nửa dưới do Bảo Ngọc làm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Dây đâu treo lơ lửng,
Sợi khéo rủ lòng thòng.
Buộc buộc xe xe cũng khó lòng,
Thôi đành chia các ngả nam bắc tây đông!

Rơi xuống chàng đứng tiếc,
Bay về thiếp biết thôi.
Tiết muộn màng oanh bướm bùi ngùi,
Sang xuân dù gặp, đã cách một năm rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Trơ đây những sợi lòng thòng,
Kéo về buộc lại khó lòng lắm thay!
Liều cho nam bắc đông tây,
Chia lìa các ngả thì đây cũng đành.

Tiếc chi cái phận lênh đênh,
Bay về mình biết cho mình đấy thôi.
Oanh buồn bướm mệt lắm rồi,
Xuân sau dù gặp cũng ngoài một năm!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quốc Hùng

Những sợi tơ vương vương trên không
Những sợi tơ vương vương bên đường
Tơ vương trên mái tóc xanh
Tơ vương dưới gót chân hồng
Một bước chân đi,
Nam bắc phân ly...

Tơ có đứt xin nàng đừng tiếc
Tơ bay tới đây tự nhiên ta biết
Oanh sầu bướm mỏi, mùa xuân qua rồi
Chờ đến năm sau, xuân lại tái hồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời