西江月其一

無故尋愁覓恨,
有時似傻如狂;
縱然生得好皮囊,
腹內原來草莽。

潦倒不通世務,
愚頑怕讀文章;
行為偏僻性乖張,
那管世人誹謗!

 

Tây giang nguyệt kỳ 1

Vô cố tầm sầu mịch hận,
Hữu thì tự xoạ như cuồng;
Túng nhiên sinh đắc hảo bì nang,
Phúc nội nguyên lai thảo mãng.

Lạo đảo bất thông thế vụ,
Ngu ngoan phạ độc văn chương;
Hành vi thiên tích tính quai trương,
Na quản thế nhân phỉ báng!


Bài này của Giả Bảo Ngọc, nằm trong hồi 3 của Hồng lâu mộng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Bỗng chốc mua sầu chuốc não.
Lắm khi như dại như ngây.
Ngoài mặt mặc dù thanh tú,
Trong lòng rác rưởi chứa đầy.

Đần độn học hành lười biếng,
Việc đời chẳng biết dở hay.
Việc làm ngang trái, tính ương gàn,
Quản chi miệng người chê trách!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Vô cớ ôm sầu chuốc não,
Có khi giống dại như ngây.
Dẫu rằng trông được mẽ bề ngoài,
Trong bụng rác rơm hết thảy.

Thất thểu chẳng hay thời cuộc,
Ngu si sợ đọc văn bài.
Hành vi cổ quái, dở gàn hoài,
Thây kệ miệng đời chửi kháy.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vô cớ ôm sầu chuốc não
Có khi như ngốc như ngây
Bên ngoài tuấn tú đẹp trai
Trong bụng chứa đầy cỏ dại
Thái độ ương gàn cổ quái
Ngu si lười biếng văn bài
Chuyện đời đâu biết dỡ hay
Mặc kệ người ngoài cười khẩy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời