蒲東寺懷古

小紅骨賤最身輕,
私掖偷攜強撮成。
雖被夫人時吊起,
已經勾引彼同行。

 

Bồ Đông tự hoài cổ

Tiểu hồng cốt tiện tối thân khinh,
Tư dịch thâu huề cường toát thành.
Tuy bị phu nhân thì điếu khởi,
Dĩ kinh câu dẫn bỉ đồng hành.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Tiểu hồng hèn hạ phận tôi đòi,
Lẻn lút đưa đi ghép lứa đôi;
Thôi mẫu dù tra ra việc ấy,
Ả kia đã bị rủ đi rồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

dịch nghĩa :

Tiểu Hồng là thân thấp hèn ti tiện;
Giúp riêng dắt trộm gượng mà rút nên.
Tuy bị phu nhân thường treo (cổ) lên;
Nhưng cũng đã dẫn dắt đằng ấy cùng đi rồi.
theo ngauhung.org thì đây là câu đố về cái đèn lồng
nguồn : http://vn.360plus.yahoo.c...article?mid=10&fid=-1

Chưa có đánh giá nào
Trả lời