154.67
Nước: Trung Quốc (Thanh)
123 bài thơ
12 người thích
Tạo ngày 06/06/2004 21:39 bởi Vanachi, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 04/04/2008 07:24 bởi Vanachi
Tào Tuyết Cần 曹雪芹 (1715-1763) là một tiểu thuyết gia vĩ đại người Trung Quốc, tác giả của cuốn tiểu thuyết Hồng lâu mộng, một trong tứ đại kỳ thư của văn học cổ điển Trung Quốc.

Gia đình thế hệ trước của Tào Tuyết Cần là một gia đình quan lại thuộc tầng lớp đại quý tộc thời nhà Thanh Trung Quốc. Từ đời tổ đến đời cha của ông đã thay nhau giữ chức “Giang ninh chức tạo” là một chức quan to thu thuế trong triều đình. Năm lần vua Khang Hy tuần du phương Nam thì bốn lần ở lại nhà họ Tào. Ông nội ông là Tào Dần, một nhà văn xuất sắc vùng Giang Ninh. Đến đời của ông tất cả sự giầu sang quyền quý của gia đình đã trở thành quá khứ. Gia đình ông bị mắc nạn. Ông sống trong nghèo khổ, phải đưa gia đình đi khắp nơi để mưu sinh. Mười năm cuối đời ông đã dồn toàn bộ tâm huyết và tinh thần vào để tạo nên kiệt tác Hồng lâu mộng.

 

 1. Bàng giải vịnh - Giả Bảo Ngọc
  1
 2. Bàng giải vịnh - Lâm Đại Ngọc
  1
 3. Bàng giải vịnh - Tiết Bảo Thoa
  1
 4. Bồ Đông tự hoài cổ
  2
 5. Cảnh ảo tiên cô phú
  1
 6. Chân Chân quốc nữ thi
  2
 7. Chính sách đề vịnh chi 01
  1
 8. Chính sách đề vịnh chi 02
  1
 9. Chính sách đề vịnh chi 03
  2
 10. Chính sách đề vịnh chi 04
  2
 11. Chính sách đề vịnh chi 05
  1
 12. Chính sách đề vịnh chi 06
  1
 13. Chính sách đề vịnh chi 07
  1
 14. Chính sách đề vịnh chi 08
  1
 15. Chính sách đề vịnh chi 09
  1
 16. Chính sách đề vịnh chi 10
  2
 17. Chính sách đề vịnh chi 11
  1
 18. Chủng cúc
  1
 19. Chung Sơn hoài cổ
  1
 20. Chung thân ngộ
  1
 21. Cúc ảnh
  1
 22. Cúc mộng
  1
 23. Cung cúc
  1
 24. Di hồng khoái lục
  1
 25. Duyên khởi thi
  1
 26. Đào Diệp độ hoài cổ
  1
 27. Đào hoa hành
  2
 28. Đề Bảo Ngọc tục Trang Tử văn hậu
  1
 29. Đề Đại Quan viên
  1
 30. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 1
  2
 31. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 2
  1
 32. Đề mạt tam tuyệt cú kỳ 3
  1
 33. Đệ nhất hồi tiền thi
  2
 34. Điểm giáng thần - Sái đích hầu nhi mê
  1
 35. Đối cúc
  1
 36. Đối nguyệt ngụ hoài khẩu hào nhất tuyệt
  1
 37. Đông dạ tức sự
  1
 38. Đường đa lệnh - Liễu nhứ
  4
 39. Giả Bảo Ngọc đích thi
  2
 40. Giả Thám Xuân đích thi
  1
 41. Giao Chỉ hoài cổ
  1
 42. Hạ dạ tức sự
  1
 43. Hành chỉ thanh phân
  1
 44. Hạnh liêm tại vọng
  1
 45. Hảo liễu ca
  2
 46. Hảo liễu ca chú
  2
 47. Hảo sự chung
  1
 48. Hận vô thường
  1
 49. Hỉ oan gia
  1
 50. Hoạ cúc
  1
 51. Hoài Âm hoài cổ
  1
 52. Hồng đậu từ
  6
 53. Hồng lâu mộng dẫn tử
  2
 54. Hồng Phất
  1
 55. Hư hoa ngộ
  1
 56. Hựu phó sách đề vịnh chi nhất
  1
 57. Hựu phó sách đề vịnh chi nhị
  1
 58. Hữu phượng lai nghi
  1
 59. Khoáng tính di tình
  1
 60. Lạc trung bi
  1
 61. Lâm Đại Ngọc đích thi
  1
 62. Lâm giang tiên
  2
 63. Lục Châu
  1
 64. Lưu dư khánh
  1
 65. Mã Ngôi hoài cổ
  1
 66. Mai Hoa quán hoài cổ
  1
 67. Minh Phi
  1
 68. Nam kha tử
  3
 69. Ngâm nguyệt kỳ 1
  1
 70. Ngâm nguyệt kỳ 2
  1
 71. Ngâm nguyệt kỳ 3
  1
 72. Ngu Cơ
  1
 73. Ngưng huy chung thuỵ
  3
 74. Như mộng lệnh
  3
 75. Phân cốt nhục
  1
 76. Phi điểu các đầu lâm
  2
 77. Phó sách đề vịnh
  1
 78. Phỏng cúc
  3
 79. Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai
  2
 80. Phù dung nữ nhi luỵ
  1
 81. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 1
  1
 82. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 2
  1
 83. Phú đắc hồng mai hoa kỳ 3
  1
 84. Quảng Lăng hoài cổ
  1
 85. Quỷ hoạch từ - Giả Bảo Ngọc
  1
 86. Quỷ hoạch từ - Giả Hoàn
  1
 87. Quỷ hoạch từ - Giả Lan
  1
 88. Sử Tương Vân đích thi kỳ 1
  1
 89. Sử Tương Vân đích thi kỳ 2
  1
 90. Tàn cúc
  1
 91. Tán hội phương viên
  1
 92. Tán Lâm Đại Ngọc
  1
 93. Táng hoa từ
  3
 94. Tây giang nguyệt
  4
 95. Tây giang nguyệt kỳ 1
  2
 96. Tây giang nguyệt kỳ 2
  2
 97. Tây Thi
  1
 98. Thạch thượng kệ
  1
 99. Thanh trủng hoài cổ
  2
 100. Thế nan dung
  1
 101. Thế ngoại tiên nguyên
  1
 102. Thông minh luỵ
  1
 103. Thu dạ tức sự
  1
 104. Thu song phong vũ tịch
  5
 105. Tiết Bảo Thoa đích thi
  1
 106. Trào Chân Sĩ Ẩn
  1
 107. Trào ngoan thạch ảo tương
  1
 108. Trâm cúc
  1
 109. Trung thu dạ Đại Quan viên tức cảnh
  1
 110. Trung thu đối nguyệt hữu hoài khẩu chiếm nhất luật
  1
 111. Tử lăng châu ca
  1
 112. Tức cảnh liên cú ngũ ngôn bài luật nhất thủ, hạn “nhị tiêu” vận
  2
 113. Uổng ngưng my
  4
 114. Ức cúc
  1
 115. Vãn thiều hoa
  1
 116. Vạn tượng tranh huy
  1
 117. Văn chương tạo hoá
  1
 118. Văn thái phong lưu
  1
 119. Vấn cúc
  1
 120. Vịnh cúc
  1
 121. Xích Bích hoài cổ
  2
 122. Xuân dạ tức sự
  1
 123. Xuân mộng ca
  2