Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thanh
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 10:22

凝暉鍾瑞

芳園築向帝城西,
華日祥雲籠罩奇。
高柳喜遷鶯出谷,
修篁時待鳳來儀。
文風已著宸遊夕,
孝化應隆歸省時。
睿藻仙才瞻仰處,
自慚何敢再為辭?

 

Ngưng huy chung thuỵ

Phương viên trúc hướng đế thành tây,
Hoa nhật tường vân lung trạo kỳ.
Cao liễu hỉ thiên oanh xuất cốc,
Tu hoàng thì đãi phượng lai nghi.
Văn phong dĩ trước thần du tịch,
Hiếu hoá ưng long quy tỉnh thì.
Duệ tảo tiên tài chiêm ngưỡng xứ,
Tự tàm hà cảm tái vi từ ?


Bài này của Tiết Bảo Thoa 薛寶釵.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Vườn hoa xây cạnh đế thành,
Một vùng trời đẹp mây lành lạ sao.
Rời hang oanh đã đậu cao,
Trúc kia đợi phượng múa chào cùng vui.
Gió văn thổi lúc ra chơi,
Thăm nhà trọn hiếu dạy người theo noi.
Tài tiên cao diêu tuyệt vời,
Thẹn mình còn dám thêm lời nữa sao ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

thắc mắc về chữ viết

em có quyển "hồng lâu mộng thi từ dịch thích", em đọc thấy chữ đầu tiên của bài thơ không phải là "phương" ma la "danh" , vậy cái nào mới đúng, vì em đang làm khoá luận về đề tài  hông lâu mộng này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

phương

Là "phương" bạn ạ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời