24/09/2021 06:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngưng huy chung thuỵ
凝暉鍾瑞

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 09/11/2005 10:22

 

Nguyên tác

芳園築向帝城西,
華日祥雲籠罩奇。
高柳喜遷鶯出谷,
修篁時待鳳來儀。
文風已著宸遊夕,
孝化應隆歸省時。
睿藻仙才瞻仰處,
自慚何敢再為辭?

Phiên âm

Phương viên trúc hướng đế thành tây,
Hoa nhật tường vân lung trạo kỳ.
Cao liễu hỉ thiên oanh xuất cốc,
Tu hoàng thì đãi phượng lai nghi.
Văn phong dĩ trước thần du tịch,
Hiếu hoá ưng long quy tỉnh thì.
Duệ tảo tiên tài chiêm ngưỡng xứ,
Tự tàm hà cảm tái vi từ ?

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Vườn hoa xây cạnh đế thành,
Một vùng trời đẹp mây lành lạ sao.
Rời hang oanh đã đậu cao,
Trúc kia đợi phượng múa chào cùng vui.
Gió văn thổi lúc ra chơi,
Thăm nhà trọn hiếu dạy người theo noi.
Tài tiên cao diêu tuyệt vời,
Thẹn mình còn dám thêm lời nữa sao ?
Bài này của Tiết Bảo Thoa 薛寶釵.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Ngưng huy chung thuỵ