訪妙玉乞紅梅

酒未開樽句未裁,
尋春問臘到蓬萊。
不求大士瓶中露,
為乞嫦娥檻外梅。
入世冷挑紅雪去,
離塵再割紫雲來。
槎枒誰惜詩肩瘦,
衣上猶沾佛院苔。

 

Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai

Tửu vị khai tôn cú vị tài,
Tầm xuân vấn lạp đáo bồng lai.
Bất cầu Đại Sĩ bình trung lộ,
Vị khất Thường Nga hạm ngoại mai.
Nhập thế lãnh khiêu hồng tuyết khứ,
Ly trần tái cát tử vân lai.
Tra nha thuỳ tích thi kiên sấu,
Y thượng do triêm phật viện đài.Bài này của Giả Bảo Ngọc, trong hồi 50.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Thơ chửa làm xong rượu chửa mời,
Tìm xuân, hỏi chạp tới bồng lai.
Cần chi Đại Sĩ lưng bình móc,
Xin hẳn Sương Nga một nhánh mai.
Gạt tuyết đỏ đi đời bớt lạnh,
Kéo mây tía xuống bụi thêm mùi.
Nhà thơ ai tiếc thân gầy guộc,
Áo dính đầy rêu trước phật đài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chưa rượi, làm thơ chửa thành bài
Hỏi xuân tháng chạp đến Bồng Lai
Chẳng cầu Quan Âm bình cam lộ
Lại xin trăng vàng rọi hiên mai
Nhập thế tuyết hồng đành gạt bỏ
Ly trần mây tía phải nhạt phai
Chặt cành ai tiếc thơ vai gánh
Áo ướt bám rêu chốn Phật đài

15.00
Trả lời