23.50
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (2 bài)
Tạo ngày 08/07/2005 18:47 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 08/07/2005 18:50 bởi Vanachi
Cao Quan Quốc 高觀國 (thế kỷ XII) tự Tân Vương 賓王, hiệu Trúc Ốc 竹屋, người Sơn Âm đời Nam Tống (nay thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc), ông làm từ không khắc hoạ lắm, song rất thanh tân. Ông có Trúc Ốc si từ một quyển, còn hơn 100 bài, cách điệu đều cao.