19/06/2024 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai
訪妙玉乞紅梅

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2007 06:37

 

Nguyên tác

酒未開樽句未裁,
尋春問臘到蓬萊。
不求大士瓶中露,
為乞嫦娥檻外梅。
入世冷挑紅雪去,
離塵再割紫雲來。
槎枒誰惜詩肩瘦,
衣上猶沾佛院苔。

Phiên âm

Tửu vị khai tôn cú vị tài,
Tầm xuân vấn lạp đáo bồng lai.
Bất cầu Đại Sĩ[1] bình trung lộ,
Vị khất Thường Nga[2] hạm ngoại mai.
Nhập thế lãnh khiêu hồng tuyết khứ,
Ly trần tái cát tử vân lai.
Tra nha thuỳ tích thi kiên sấu,
Y thượng do triêm phật viện đài.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Thơ chửa làm xong rượu chửa mời,
Tìm xuân, hỏi chạp tới bồng lai.
Cần chi Đại Sĩ lưng bình móc,
Xin hẳn Sương Nga một nhánh mai.
Gạt tuyết đỏ đi đời bớt lạnh,
Kéo mây tía xuống bụi thêm mùi.
Nhà thơ ai tiếc thân gầy guộc,
Áo dính đầy rêu trước phật đài.

Bài này của Giả Bảo Ngọc, trong hồi 50.
[1] Chỉ Phật Quan Âm, trong tịnh bình có nước cam lộ có thể cứu khỏi tai ương.
[2] Chỉ Diệu Ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Phỏng Diệu Ngọc khất hồng mai