15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/11/2005 02:10

正冊題詠之四

富貴又何為?
襁褓之間父母違;
轉眼弔斜暉,
湘江水逝楚雲飛。

 

Chính sách đề vịnh chi 04

Phú quý hựu hà vi?
Cưỡng bảo chi gian phụ mẫu vi;
Chuyển nhãn điếu tà huy,
Tương giang thuỷ thệ Sở vân phi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Giàu sang cũng thế thôi.
Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi.
Nhìn bóng chiều ngậm ngùi,
Sông Tương nước chảy mây Sở trôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Phú quý mà làm chi
Từ bé mẹ cha đã bỏ đi
Mây Sở bay hoài, sông Tương chảy
Ngậm ngùi đưa mắt ngắm tà huy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời