西江月其二

富貴不知樂業,
貧窮難耐淒涼;
可憐辜負好時光,
于國于家無望。

天下無能第一,
古今不肖無雙;
寄言紈褲與膏粱:
莫效此兒形狀!

 

Tây giang nguyệt kỳ 2

Phú quý bất tri lạc nghiệp,
Bần cùng nan nại thê lương;
Khả liên cô phụ hảo thì quang,
Vu quốc vu gia vô vọng.

Thiên hạ vô năng đệ nhất,
Cổ kim bất tiêu vô song;
Ký ngôn hoàn khố dữ cao lương:
Mạc hiệu thử nhi hình trạng!


Bài này của Giả Bảo Ngọc, nằm trong hồi 3 của Hồng lâu mộng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Nghèo khó không quen vất vả,
Giàu sang chỉ thích ăn chơi.
Đối với người nhà, vô ích,
Tiếc thay bỏ phí một đời.

Thiên hạ vô tài bậc nhất,
Xưa nay bất tiếu không hai.
Nhắn cùng con cháu bọn giàu sang.
Nhìn đấy chớ nên bắt chước!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Phú quý chẳng lo lạc nghiệp,
Bần cùng không nén buồn phiền,
Thương thay hoài phí tuổi hoa niên,
Gia quốc mong gì nên chuyện.

Có một xưa nay đức bạc,
Không hai thiên hạ tài quèn.
Nhắn phường ngồi trốc với ăn trên,
Dáng vẻ gã này đừng kén.

Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời