Trăng long lanh nước thu sông lớn
Trời lạnh căm rờn rợn ngân hà
Bãi nông mây trắng phủ qua
Sậy lau tuyết rãi xa xa trắng ngần
Nước đầm lạnh thuyền con đảo bóng
Sương lam hồng nhẹ sóng vi ba
Vẳng nghe địch thổi "Ngư ca"
Hai bờ phảng phất hương xa bạch tần.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.