Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: U cốc khách
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 02/03/2008 21:31
Số lần thông tin được xem: 3842
Số bài đã gửi: 168

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

 1. Ngọc lâu xuân (Lý Thanh Chiếu) 28/07/2014 23:37
 2. Điệp luyến hoa - Vãn chỉ Xương Lạc quán ký tỷ muội (Lý Thanh Chiếu) 27/07/2014 22:58
 3. Quy triều hoan (Tô Thức) 26/07/2014 00:04
 4. Mãn giang hồng (Tô Thức) 25/07/2014 10:03
 5. Tiểu trùng sơn (Nhạc Phi) 24/07/2014 22:49
 6. Đạp sa hành kỳ 4 (Án Thù) 21/07/2014 23:04
 7. Hành hương tử (Trương Tiên) 20/07/2014 17:04
 8. Tây giang nguyệt - Bình Sơn đường (Tô Thức) 19/07/2014 16:44
 9. Triêu trung thố (Âu Dương Tu) 19/07/2014 16:36
 10. Lâm giang tiên (Lý Dục) 18/07/2014 07:34
 11. Ỷ la hương (Đào Tấn) 30/06/2014 22:17
 12. Nam hương tử - Hà xứ thối Ngô câu (Nạp Lan Tính Đức) 10/10/2013 11:32
 13. Ngư ca tử kỳ 1 (Shigeno no Sadanushi) 25/04/2011 18:06
 14. Đài thành lộ - Thất nguyệt tam nhật kỷ sự (Mori Kainan) 24/04/2011 19:49
 15. Thuỷ điệu ca đầu - Bát nguyệt nhị thập tam nhật, Nùng Châu đại thuỷ, ức tiền niên Tây du, thử nhật chính tại Kỳ Phụ, thảm nhiên ca Thương điệu nhất khúc (Morikawa Chikukei) 19/04/2011 18:36
 16. Thuỷ điệu ca đầu - Lục nguyệt thập ngũ nhật, Cung Thành, Nham Thủ, Thanh Sâm tam huyện hải dật, trướng nhiên hữu phú (Morikawa Chikukei) 19/04/2011 18:27
 17. Thuỷ điệu ca đầu - Địa chấn kỷ dị (Morikawa Chikukei) 19/04/2011 18:21
 18. Thính tranh (Liễu Trung Dung) 22/12/2009 17:48
 19. Hoa gian tập tự (Âu Dương Quýnh) 20/04/2009 21:52
 20. Mãn giang hồng - Đăng Hoàng Hạc lâu hữu cảm (Nhạc Phi) 11/04/2009 00:38