25.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
4 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Phùng Duyên Kỷ (42 bài thơ)
- Lương Ý Nương (2 bài thơ)
- Hoa Nhị phu nhân (1 bài thơ)
- Trương Bí (7 bài thơ)
- Lý Cảnh (I) (5 bài thơ)
Tạo ngày 08/07/2005 19:57 bởi Vanachi, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 03/06/2007 10:47 bởi Vanachi
Âu Dương Quýnh 歐陽炯 (896-971) người Hoa Dương, Ích Châu (nay thuộc Tứ Xuyên). Ông làm quan 3 triều Tiền Thục (quan tới Tể tướng), Hậu Đường và Tống (quan tới Hàn lâm học sĩ). Từ của ông hiện còn 48 bài được chép trong "Hoa gian tập", "Tôn tiền tập", sắc thái thanh lệ, tương tự như Ôn Đình Quân và Vi Trang.