Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/07/2012 11:28 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 08/07/2012 12:01 bởi hongha83
Diên Chiểu thiền sư 延沼禪師 (896-973) là thiền sư đời Bắc Tống, tổ thứ 4 dòng Lâm Tế Tông. Sư trụ trì ở chùa Phong Huyệt nên còn được gọi là Phong Huyệt Diên Chiểu 風穴延沼. Sư họ Lưu, quê ở Dư Hàng, Triết Giang. Thuở nhỏ thông minh, thông kinh kệ. Cha mẹ muốn sư làm quan nhưng khi đến kinh đô, sư tới chùa Khai Nguyên xuất gia với luật sư Trí Cung. Năm 20 tuổi, sau khi thọ cụ túc, sư chuyên nghiền ngẫm bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Sau sư đến đạo tràng của Nam Viện, đắc pháp tại đây và ở lại hầu Tổ (Tuệ Ngung) 6 năm. Năm 931, sư trụ tại chùa Phong Huyệt, trùng tu chùa và đến năm 937, sư bắt đầu khai pháp. Năm 978, sư lên toà nói kệ và đến ngày rằm, ngồi kiết già thị tịch, thọ 78 tuổi.

Tác phẩm:
- Phong Huyệt thiền sư ngữ lục 風穴禪師語錄, 1 quyển
- Phong Huyệt chúng hống tập 風穴眾吼集, 1 quyển
- Cổ tôn túc ngữ lục 古尊宿語錄, quyển 7