Mặt nước vân uyên ương chắp cánh
Áo dệt hoa riêng quạnh phòng khuê
Mi xanh tô nét sơn khê
Mùa xuân thức giấc vỗ về mộng phai
Tóc màu mây trâm cài búi sẻ
Hẹn cùng chàng đầy vẻ thẹn thùng
Má hồng diễm lệ dưới bông
Riêng trong lầu phượng hương nồng sắc xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.