25/05/2024 14:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt kỳ 2
西江月其二

Tác giả: Âu Dương Quýnh - 歐陽炯

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2007 10:50

 

Nguyên tác

水上鴛鴦比翼,
巧將繡作羅衣。
鏡中重畫遠山眉,
春睡起來無力。
細雀穩簪雲髻,
含羞時想佳期。
臉邊紅豔對花枝,
猶占鳳樓春色。

Phiên âm

Thuỷ thượng uyên ương tỉ dực,
Xảo tương tú tác la y.
Kính trung trùng hoạ viễn sơn mi,
Xuân thuỵ khởi lai vô lực.
Tế tước ổn trâm vân kế,
Hàm tu thời tưởng giai kỳ.
Kiểm biên hồng diễm đối hoa chi,
Do chiếm phượng lâu xuân sắc.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mặt nước vân uyên ương chắp cánh
Áo dệt hoa riêng quạnh phòng khuê
Mi xanh tô nét sơn khê
Mùa xuân thức giấc vỗ về mộng phai
Tóc màu mây trâm cài búi sẻ
Hẹn cùng chàng đầy vẻ thẹn thùng
Má hồng diễm lệ dưới bông
Riêng trong lầu phượng hương nồng sắc xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Quýnh » Tây giang nguyệt kỳ 2