Thuyền trở một trời thu nặng
Ánh quang mười dặm chập chùng
Sóng chiều lưu giữ ta xem cảnh
Lăn tăn gợn nước mênh mông

Gió lớn ngày mai sẽ bớt
Đêm nay ngủ tạm trong khoang
Nghe khúc nghê thường sâu đáy nươc
Rồi mai thăm lầu Nhạc Dương

tửu tận tình do tại