Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 03/06/2016 06:57 bởi tôn tiền tử
Từ Trọng Nhã 徐仲雅 (893-?) tự Đông Dã 東野, tổ tiên nguyên sống ở Tần Trung sau rời đến Trường Sa. Ông phụng sự họ Mã, làm quan sát phán quan rồi thiên sách phủ học sĩ.  Để lại 6 bài thơ.