24.00
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
42 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 07/07/2005 20:07 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/06/2007 09:29 bởi Vanachi
Phùng Duyên Kỷ 馮延己 (903-960) còn có tên Duyên Tự 延嗣, tự Chính Trung 正中, người Quảng Lăng (nay là Dương Châu, tỉnh Giang Tô) thời Nam Đường. Từ của ông có ảnh hưởng rất lớn với hậu thế. Lưu Hy Tái trong tập "Từ khái" nhận định: "Từ của Phùng Duyên Kỷ, Án Thù được phần tuấn, Âu Dương Tu được phần thâm[/pq]. Vương Quốc Duy khẳng định: “Từ của Phùng Duyên Kỷ mở ra một thời phong khí Bắc Tống”. Trong bài từ Dương Xuân lục, Trần Thế Tu nói: “Từ của Phùng tứ sâu, lời đẹp, văn thanh, điệu mới”. Tác phẩm của ông hiện còn 120 bài biên thành Dương Xuân tập.

 

Tuyển tập chung