Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hà Như

Đề nghị BĐH xoá chủ đề Quan kỳ - Lý Tùng Khiêm
Hà Như
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoàng Tâm

Hoàng Tâm xin Bác Hà Như lượng thứ nhé:

Rừng tranh hai quân tử      ("trúc" thì thất luật, thôi thì cho "tranh" vào vây? Hay là "xanh" Bác nhỉ)
Suốt ngày dáng trầm ngâm
Đối mặt hai im tiếng
Tranh phần dấu mỗi tâm
Cậy mạnh nên lỡ bước
Biết phận chẳng liều xâm
Nếu tính việc như vậy
Biển sâu chẳng sâu bằng
HT 12-5-2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

DNH

Xin tạm dịch bài thơ do Hà Như giới thiệu:

XEM ĐẤU CỜ

Trúc lâm hai vị đấu cờ
Suốt ngày suy ngẫm ngồi chờ nước đi
Đối mặt mà chẳng nói chi
Lòng mong đối thủ lỡ đi bước nhầm
Cậy cờ mạnh, để mất quân
Lui về thủ thế, tấn công không đành
Những người tính toán loanh quanh
Lòng sâu đến cả biển xanh khó bằng.

                               DNH
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Đã xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

Theo tôi, ngay từ bản dịch nghĩa đã cần phải làm đúng thì người dịch mới đúng được, lấy ví dụ từ bản dịch nghĩa của bác Hà Như trên đây:
1. Trúc lâm nhị quân tử, hiểu là 2/7 của nhóm Trúc Lâm thất hiền, liệu có chính xác không? Toàn Đường thi có chú thích việc này không? Hay đơn giản chỉ là 2 vị quân tử đang ngồi đánh cờ trong rừng trúc? Trong khi đó, một số trang web về Vi kỳ lại bảo, Nam Đường hậu chủ Lý Dực đánh cờ, sai người em nhỏ của mình là Lý Tòng Khiêm làm bài thơ này. Vì vậy, việc hiểu nghĩa của câu thơ đầu cần phải nghiên cứu kỹ hơn.
2. Câu "Nhược toán cơ trù xứ" hiểu là: "Nếu tính toán máy móc như thế", tôi cho rằng có vấn đề. Nhịp thơ đang là 2/3, hà cớ gì lại ngắt thành 3/2 để dịch "toán cơ" là máy móc? Chỗ này phải đọc là "nhược toán/cơ trù xứ".
"Cơ trù - 机筹(機籌) 

计谋;计策。 南唐 李从谦 《观棋》诗:“若算机筹处,沧沧海未深。” 宋 王安石 《雨霖铃》词:“便纵有千种机筹,怎免伊唐突!” 元 无名氏 《气英布》第三折:“您这箇烧栈道的先生忒絶后。您当日箇施谋略、运机筹煞有。”《三国演义》第九回:“ 王允 运机筹,奸臣 董卓 休。”

http://www.zdic.net/cd/ci...cE6Zdic9CZdicBA287095.htm

Xảo hợp thay ví dụ dẫn ra lại chính là câu thơ của Lý Tòng Khiêm này.
Bác Hà Như là lầu chủ thì nên xem xét, dịch lại nghĩa để các thành viên được tham gia dịch.
Vài ý kiến nhỏ như thế.
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Đã xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

U cốc khách

Vốn liếng của tôi cũng rất ít ỏi, bác Hà Như nên cố gắng làm nốt phần còn lại. Sai đâu, chúng ta lại sửa đấy!
Du ư nghệ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Đã xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

khách

Tức cảnh, mượn cuộc dịch thơ quậy phá một tí, các bác đại lượng tha thứ cho tội mạo muội hihi. Đại khái tôi muốn vui thôi. Có gì nhạy cảm xin các  ĐHV cũng vui vẻ xí xoá cho!!!

XEM CỜ
tác giả: Lý Tùng Khiêm
dịch thơ phá cách: Khách


Rừng trúc hai lão gàn
Suốt ngày ngồi trầm ngâm
Đối mặt chẳng thưa thốt
Trong tâm sẵn chước mưu
Cậy thế thì mất nước
Yên phận nên ngồi nhà
Nếu còn lòng phản trắc
Hoạ sâu dường biển khơi!
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
              (Kích Nhưỡng thi)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hà Như

Đã xoá
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài viết)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối