Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
5 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Trần Trung Nghĩa (3 bài)
- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 25/04/2011 03:07 bởi Vanachi
Shigeno no Sadanushi 滋野貞主 (Tư Dã Trinh Chủ, có nơi chép Chân Chủ 真主) là danh nho dưới thời kỳ Bình An (Heian), tinh thông cửu kinh, từng phụng sắc soạn Bí phủ lược 秘府略 1000 quyển, là bậc sĩ phu học rộng hàng đầu đương thời, hiện còn lại 5 bài từ theo điệu Ngư ca tử.