Xếp theo:

Trang trong tổng số 4 trang (37 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ariwara no Narihara - 在原業平 (Tại Nguyên Nghiệp Bình)

825-880, Nhật Bản
10 bài thơ, 3730 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/10/2008 19:35

Bắc Điều Âu Sở - 北條鷗所

1866-1905, Nhật Bản
6 bài thơ, 2575 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 09/07/2005 03:32

Fujiwara no Koretada - 藤原伊尹 (Đằng Nguyên Y Duẫn)

924-972, Nhật Bản
1 bài thơ, 1619 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2011 07:32

Fujiwara no Yoshitaka - 藤原義孝 (Đằng Nguyên Nghĩa Hiếu)

15.00
954-974, Nhật Bản
1 bài thơ, 1543 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 28/04/2011 07:00

Fukuda Chiyo-ni - 福田 千代尼 (Phúc Điền Thiên Đại Ni)

1703-1775, Nhật Bản
1 bài thơ, 1322 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/08/2014 16:50

Jitō-tennō - 持統天皇 (Trì Thống thiên hoàng)

645-702, Nhật Bản
1 bài thơ, 1234 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/05/2011 18:58

Kaibara Ekken - 貝原益軒 (Bối Nguyên Ích Hiên)

1630-1714, Nhật Bản
1 bài thơ, 1876 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 04/07/2008 19:30

Kaneakirashin'no - 兼明親王 (Kiêm Minh thân vương)

914-987, Nhật Bản
2 bài thơ, 1932 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 07/07/2005 19:38

Không Hải thiền sư - 空海禪師

774-835, Nhật Bản
2 bài thơ, 1321 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 26/02/2014 17:22

Khuyết danh Nhật Bản

?-?, Nhật Bản
2 bài thơ, 2144 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 26/06/2007 18:36

Trang trong tổng số 4 trang (37 tác giả)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối