Ariwara no Narihara 在原業平 (825-880) là nhà thơ waka nổi tiếng của Nhật, xuất thân từ hoàng tộc. Ông nội và ông ngoại của nhà thơ đều là Thiên hoàng. Ariwara no Narihara là một trong sáu nhà thơ waka được nhắc đến trong lời giới thiệu của hợp tuyển Cổ kim hoà ca tập (Kokin Wakashū), một tác phẩm thi ca phong phú và đồ sộ do nhà thơ waka Ki no Tsurayuki biên soạn. Thơ Ariwara no Narihara hiện còn trên trăm bài và được dịch ra nhiều thứ tiếng.