古今和歌集 - 349

さくら花ち
りかひくもれお
いらくのこ
むといふなる道
まがふがに

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Hoa đào như mây
Đã rụng rơi đầy
Dường như che giấu
Tuổi già đang đến
Trên con đường này


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa đào mảng trắng như mây,
Gió rung đã rụng rơi đầy thảm xanh.
Dường như che giấu gì nhanh,
Tuổi già đang đến phải đành chịu ngay!
Trên con đường thế gian này,
Như hoa bung nở có ngày tàn thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời