古今和歌集 - 747

月やあらぬ
春やむかしの
春ならぬ
我が身ひとつは
もとの身にして

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Trăng ơi trăng vẫn là
Mùa xuân không còn nữa
Mùa xuân xưa xa
Mà sao ta vẫn thế
Vẫn cứ là thân ta?


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mr.Q

Trăng ơi trăng vẫn vậy
Nhưng xuân đã không còn
xuân xưa xa chẳng thấy
Thân ta vẫn là ta?

Ung dung đàm tiếu, định phong ba,
Nâng chén lưu linh, chấn sơn hà.
Ngửa tay tạo hoá phân trời đất,
Một ý thanh lương, ta với ta.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng ơi trăng vẫn như xưa,
Xuân không còn nữa vui đùa làm chi.
Mùa xuân xưa mãi xa đi,
Mà sao ta vẫn nghĩ vì thân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời