15.00
Nước: Nhật Bản
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Saga-tennō (6 bài)
- Uchikonaishinō (2 bài)
- Ono no Komachi (21 bài)
- Ariwara no Narihara (10 bài)
- Yamabe no Akahito (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/02/2014 17:22 bởi tôn tiền tử
Không Hải thiền sư 空海禪師 (774-835) là một tăng nhân Nhật Bản. Năm 804 ông sang Trung Quốc tham quan các cảnh chùa, thỉnh nhiều kinh sách và về nước năm 806.