Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Mặc Am vào 07/03/2019 12:59, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/03/2019 22:51

後夜聞佛法僧鳥

閑林獨座草堂曉,
三寶之聲聞一鳥。
一鳥有聲人有心,
聲心雲水倶了了。

 

Hậu dạ văn Phật pháp tăng điểu

Nhàn lâm độc toạ thảo đường hiểu,
Tam bảo chi thanh văn nhất điểu.
Nhất điểu hữu thanh nhân hữu tâm,
Thanh tâm vân thuỷ câu liễu liễu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ban mai rừng vắng mái nhà tranh
Ngân nga tam bảo tiếng chim xanh
Chim cất tiếng kêu, tâm nghe thấy
Tâm, tiếng, nhà sư thảy rành rành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ban Nhược

Về sáng rừng im ngồi am tranh,
Tiếng chim “Tam Bảo” thật trong thanh.
Người có tâm nghe, chim có tiếng,
Tiếng, tâm, tăng nọ đều rõ rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rảnh ngồi rừng vắng buổi ban mai,
Tam bảo tiếng chim vọng ngân dài.
Cất tiếng chim kêu, tâm nhận biết,
Tiếng, tâm mây nước, hiểu rành ngay.

23.00
Trả lời