15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 17:24

在唐觀昶法和尚小山

看竹看花本國春,
人聲鳥哢漢家新。
見君庭際小山色,
還識君情不染塵。

 

Tại Đường quán Sưởng Pháp hoà thượng tiểu sơn

Khán trúc khán hoa bản quốc xuân,
Nhân thanh điểu lộng Hán gia tân.
Kiến quân đình tế tiểu sơn sắc,
Hoàn thức quân tình bất nhiễm trần.

 

Dịch nghĩa

Xem trúc, xem hoa nước ông vào mùa xuân,
Tiếng người, tiếng chim rộn rã nhà kiểu Hán đời mới.
Cứ coi sân cảnh, bậc thềm nơi ngọn núi nhỏ ông ở,
Cũng biết được tâm ông đã xa lánh được bụi trần rồi.


Năm 806, trước khi về Nhật Bản sau khi thăm Trung Quốc, tác giả có tới thăm hoà thượng Sưởng Pháp và lưu niệm bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân nước ông xem hoa xem trúc
Tiếng người hoà tiếng hót bầy chim
Cứ coi sân cảnh, bậc thềm
Cũng hay ông đã đắc niềm tâm không

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xem trúc, xem hoa xuân nước ông,
Tiếng người, chim rộn rã bên lòng.
Cứ coi sân cảnh, non ông ở,
Cũng biết tâm ông lánh bụi hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời