Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 594 trang (5939 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thương Ngô Trúc chi ca kỳ 01 (Nguyễn Du): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm nước lụt mênh mông,
Trời gần bè thả bềnh bồng cao sông.
Quá trưa thêm mạnh gió đông,
Lưu hành vô số Quảng Đông thuyền bè.

Ảnh đại diện

Mạn hứng (Phạm Quý Thích): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tân niên vào cảnh suốt bờ sông,
Tựa mái chèo man mác gió đông
Hẹn ước Vũ Lăng cùng bác lái,
Hoa đào xuân đẹp trôi theo dòng.

Ảnh đại diện

Trác Châu đề bích (Nguyễn Huy Oánh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếu thư đồ quý đến từ xa,
Đầu ngựa khói mây hướng mở ra.
Túi áo khách còn đây phải vá,
Mang về được trọn chữ an hoà.

Ảnh đại diện

Huỳnh (Doãn Hành): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đến lập loè như ánh sao,
Sau mưa, lấp lánh lửa trên ao.
Biết ta Xa Dậu chí đang nhụt,
Cửa sổ bay chẳng ngại nào.

Ảnh đại diện

Phạm Đồn (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ác nhân vô đạo là Đồn, Ban
Nửa đêm tàn nhẫn trèo thang phản thần.
Không thành được việc Nghi Dân,
Từ xưa tôi nghịch đâu phần được yên.

Ảnh đại diện

Phan Phu Tiên (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm kinh sách học đường,
Thanh tao tứ lạ văn chương hơn người.
Một pho quốc sử để đời,
Người sau ngưỡng mộ danh ngời Thái Sơn.

Ảnh đại diện

Thân Nhân Trung (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời sinh ra bậc hiền tài,
Tao Đàn số một không hai trên đời.
Văn chương nổi tiếng đương thời,
Một nhà phụ tử hai người hiển vinh.

Ảnh đại diện

Nguyễn Thiên Tích (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm Canh thành đạt đại khoa danh,
Ô phủ, Loan đài vinh hiển ân.
Luống nhớ ngày nào vui sông núi,
Ý lòng ngựa vượn khó tu thân.

Ảnh đại diện

Lê Khôi (Hà Nhậm Đại): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh ra giúp đế vương lâu dài,
Võ lược tích lòng, khai triển tài.
Phò tá ba triều, công rạng rỡ,
Danh thần xã tắc tiếng lưu hoài.

Ảnh đại diện

Nam Ninh hoán thuyền thích ngộ thiên tệ bất ninh thả chu phu loạn trạo toạ ngoạ nguy khốn nhân cảm tác (Đinh Nho Hoàn): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuyền bến sông hồ một dải thông,
Nam Ninh thuyền nhỏ đổi đi sông,
Mũi sào lắc tưởng chừng sắp lật,
Bọt sóng tung như mưa gió dông.
Mắt nhìn ngàn dặm sông nước biếc,
Hồn mơ Câu Lậu ruổi vầng hồng.
Công việc nhà nho còn thư thả,
Lão già cười ngạo giữa khói sông.

Trang trong tổng số 594 trang (5939 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối