Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 611 trang (6105 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa song đèn, sách đầy giường,
Sân thu đêm thoáng móc sương đọng ngoài.
Đâu đây nện vải vọng chày,
Trên chùm hoa quế trăng bày lồng gương.

Ảnh đại diện

Mai (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gan lì sắt vượt tuyết sương,
Khăn the quần mộc đón luồng gió đông.
Hán Văn vua kiệm của công,
Đời Đường hoàng đế Thái Tông anh hùng.

Ảnh đại diện

Lạng Châu vãn cảnh (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chùa xưa lạnh khói thu sầu,
Chuông chùa điểm tiếng quạnh câu thuyền chài.
Nước trong âu trắng lặng bay,
Phai mầu lá đỏ gió mây im làn.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vén mành, tĩnh giấc, hồng rơi.
Oanh vàng bặt tiếng, oán trời gió đông.
Lầu tây ác khuất trời hồng,
Đầu cành hoa hướng về đông chiều tàn.

Ảnh đại diện

Động Thiên hồ thượng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quang cảnh ao hồ chốn Động Thiên,
Kém tươi hoa cỏ vẻ xuân riêng.
Lòng trời thương cảnh quạnh hiu ấy,
Thỉnh thoảng từng hồi chuông vọng thanh.

Ảnh đại diện

Đề Phổ Minh tự thuỷ tạ (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghìn hương xông hết thơm nhà,
Mới dâng dòng nước lạnh qua gian nhà.
Cổng chùa đóng dưới đa già,
Hồn thu man mác ve ca giọng sầu.

Ảnh đại diện

Đề Cổ Châu hương thôn tự (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Số mệnh con người quả mịt mờ,
Tình người thay đổi thật không ngờ,
Ví người quản chặt cung ma được,
Cõi Phật xuân tràn bao ý thơ..

Ảnh đại diện

Phụng canh thái thượng hoàng ngự chế đề Thiên Trường phủ Trùng Quang cung (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bái, Phong, cung Hán tre, mây,
Thượng hoàng tóc bạc tháng ngày dạo chơi.
Đất cao gửi hứng cõi trời,
Thung dung nước biếc non phơi xanh đầy.
Hoàng Giang bóng nguyệt thu bày,
Xuân về Lục Phố gió mây thoảng ngoài,
Thượng hoàng lo việc nước nhà,
Trong mơ ngài vẫn thấy hoài Thăng Long.

Ảnh đại diện

Phụng canh ngự chế “Hoàng mai tức sự” (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạc đầu thôi thúc đời trôi,
Trúc thông vườn cũ giễu người Nho gia.
Phượng ao việc chẳng xảy ra,
Bóng tùng nghiêng ngả phủ qua chái nhà.

Ảnh đại diện

Mậu Thân chính nguyệt tác (Trần Nguyên Đán): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ba phần bạc tóc lòng son,
Việc đời bối rối mãi còn gian lao.
Đâu bằng Tiền Nhược Thuỷ nào?
Tuổi vừa bốn chục đã vào hưu non.

Trang trong tổng số 611 trang (6105 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối