Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 676 trang (6760 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thái khỉ 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rợ Kinh ngu dại chúng bay,
Địch thù dám thống nước nhà bang ta.
Tướng Phương Thúc một lão già,
Chước mưu bày định tài ba siêu quần
Tướng Phương Thúc, dẫn ba quân,
Khảo tù và bắt nhiều lần địch quân.
Binh xa trùng điệp chuyển luân,
Đã nhiều mà lại hợp quần đấu tranh.
Khi uy vũ nổi tam bành,
Tướng quân Phương Thúc tài lành đáng tin.
Bắc phương rợ Địch phạt chinh,
Rợ kinh khiếp phục, sợ uy tướng nầy.

Ảnh đại diện

Thái khỉ 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bay mau chim cắt con kia,
Vút lên tận sát nơi rìa trời xanh.
Tụ chung một chỗ thôi đành,
Tướng Phương Thúc đến kinh thành duyệt qua.
Ba ngàn xe cộ binh xa,
Luyện tinh đông đảo quân nhà tài thi.
Tướng Phương Thúc lãnh binh đi,
Trống chuông khua đánh “thậm thì” khắp nơi.
Dàn quân dạy đọc thề bồi,
Để quân tin tướng soái lời chỉ huy.
Tùng tùng trống đánh quân đi,
Lui quam thanh thế lớn thì địch kiêng.

Ảnh đại diện

Thái khỉ 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau khỉ! nói tìm rau,
Ruộng hai năm khẩn mới đầu tìm ra.
Ruộng làng đến hái nầy xa,
Tướng Phương Thúc duyệt lướt qua quân tình.
Ba ngàn đông đặc xe binh,
Quân kỳ cờ triệu, thấy tinh anh màu
Tướng Phương Thúc lãnh binh đầu,
Bánh xe da bó, ách màu mài xinh.
Tám chuông rổn rảng khua inh,
Tướng quân nhung phục đã trình vua ban.
Che màu đỏ chói rỡ ràng,
Ngọc xanh xanh biếc vang vang rộn ràng.

Ảnh đại diện

Thái khỉ 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hái rau khỉ nọ ta đi,
Hai năm ruộng khẩn ta thì đến nơi.
Đến ruộng mới khẩn vừa rồi,
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Ba ngàn chiếc thuộc binh xa,
Tập tành binh sĩ đông ra chiến trường.
Tướng Phương Thúc thống binh cường,
Đi xe bốn ngựa xám dương đen này.
Sắp hàng bốn ngựa thuần bày,
Binh xa đỏ chót chói thay màu hồng.
Chiếu tre đan phủ xe lồng,
Khớp hàm đai ngựa, buông thòng cương da.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 6 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cát Phủ yến tiệc hân hoan,
Hưởng nhiều phúc lộc thật đang đủ đầy.
Từ nơi đất Hạo về đây
Ta đi đằng đẵng dài ngày mỏi mê.
Bạn bè hãy uống no nê,
Lý ngư gỏi cá nướng kề ba ba.
Khách thì hỏi có ai ta?
Có Trương Trọng hiếu thảo là bạn thân.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 5 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xe binh toàn mỹ chỉnh yên,
Vững vàng xe trí xe hiên lên đàng.
Mạnh hùng bốn ngựa sắp hàng,
Đã dư sức mạnh lại càng luyện tinh.
Ta đi dẹp giặc trị bình,
Đuổi chúng ra khỏi đất mình Thái Nguyên.
Võ văn Cát Phủ vẹn tuyền,
Phép làm muôn nước trị yên dân tình.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 4 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sức mình chẳng lượng rợ kia,
Chỉnh tề dám chiếm Hộ, Tiêu lấy nhiều.
Xâm lăng Phương, Hạo chiếm liều,
Kinh Dương đất ấy cũng điều binh sang.
Bày cờ chim ó huy hoàng,
Trung ương tua trắng bay ngang sáng loà.
Nguyên nhung mười chiếc binh xa,
Mở đường tiến dẫn quân nhà đánh tan.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 3 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn con ngựa đực to dài,
Hiên ngang rất mực lớn thay đáng gờm.
Tảo trừ Nghiễm Doãn Bắc phương
Tấu lên thiên tử phi thường chiến công.
Uy nghiêm tướng suý anh hùng,
Chiến chinh vũ khí bổ sung thêm vào.
Sung vào quân lính gươm đao,
Dẹp tan quận rợ an trào đình ta.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 2 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn ngựa ô theo sức lực hơn,
Tập tành theo phép tắc tinh tròn.
Chỉ trong tháng sáu thôi cho kịp,
Quân dụng may thành chuẩn bị xong.
Nhung phục đã rành rành sắm sửa,
Tiến ba mươi dặm quân đình lại,
Đấy theo vua dạy xuất chinh đồng,
Dẹp giặc giúp vua an định lòng.

Ảnh đại diện

Lục nguyệt 1 (Khổng Tử): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng sáu không yên mà rộn rịp,
Binh xa liên tiếp duyệt nghiêm trang.
Sắp hàng bốn ngựa luôn cường tráng.
Ăn mặc ba quân đều đàng hoàng.
Quân rợ Địch kia đông khắp chốn,
Lòng ta khẩn cấp tiến binh càn,
Vua sai ta gấp đi chinh chiến,
Cương giới bảo toàn vua nước an.

Trang trong tổng số 676 trang (6760 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối