Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 571 trang (5701 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vô đề (Thành Thái hoàng đế): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan võ quan văn khoác cẩm bào,
Trẫm làm thiên tử chịu gian lao.
Ba chung rượu đỏ dân trào máu,
Một chén trà xanh chúng (1) nấu cao.
Dân khóc lệ rơi ta rớt lệ,
Cất cao tiếng hát vang càng cao.
Can qua mấy bận giờ yên tĩnh,
Hoạ phúc tương lai phó kẻ nào?


(1) Dân chúng, quần chúng.
Ảnh đại diện

Xuân nhật ứng chế (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây lành năm sắc quanh cung,
Chiếu truyền nho sĩ cung trung đến chầu.
Sau trưa cưu yến vang lầu,
Cờ treo nhà rộng đặt vào đỉnh hương.
Lòng vua Nhị đế Tam vương,
Tiên Tần Lưỡng Hán văn chương sánh người.
Lắng nghe chiếu chỉ truyền lời,
Cầu mùa nghi thức đến thời mở trương.

Ảnh đại diện

Tuần thị Chân Đăng châu (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Giang trời đất đường nầy,
Ta chưa du ngoạn như vầy tuyệt luân.
Biên cương cổ luỹ trăm man,
Chân Đăng to lớn huyện làng phía tây.
Thành tường đá, luỹ đất xây,
Tháp như âu liễn chòi cây là nhà.
Côn Luân Huyền Phố thăm qua,
Dặm nghìn cưỡi gió bay xa chim bằng

Ảnh đại diện

Tống Đại Minh quốc sứ Dư Quý (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về đông hai vị sứ thần,
Một chung tiễn biệt ân cần hỏi han.
Ngựa Dữu Lĩnh, tuyết mai hàn,
Ngô Giang thuyền ghé, mây ngàn nhạn bay.
Sa mạc bắc thắng trận này,
Phương nam nhân vật văn hay người tài.
Trở về cơ mật hầu đây,
Thuấn Nghiêu công đức tâu bày gắng công.

Ảnh đại diện

Tống Độ Tông (Trần Anh Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên thuỳ gió vút lạnh thay!
Gió đông mặc sức vua say sưa hoài.
Một ngày quyền bính người ngoài,
Mười năm thiên tử đoái hoài gì dân.

Ảnh đại diện

Ký Phổ Tuệ tôn giả kỳ 1 (Trần Anh Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mọi vật đều là cảnh ảo mờ,
Cách nào nắm được đâu mà ngờ.
Như con mắt ốm không còn thấy,
Phân biệt Bắc Nam cùng một nhà.
Điều ác gây ra cũng chẳng có,
Không làm điều thiện tự nhiên mà.
Ngủ liền khi đến cơn buồn ngủ,
Đói bụng ăn cơm tự mỗi ta.
Mặc nó cứ luôn còn rối loạn,
Bộn bề mặc kệ có hồi yên.
Vốn xưa vẫn thế không riêng chịu,
Vũ trụ bao la chủ mọi miền.

Ảnh đại diện

Hán Vũ Đế (Trần Anh Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xây cung điện đánh liên miên,
Theo Tần dẫm vết chẳng nghiêng đổ thành.
Mậu Lăng rợp bóng cỏ xanh.
Cam Tuyền hạt móc lạnh bàn tay tiên.

Ảnh đại diện

Hán Cao Tổ (Trần Anh Tông): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đánh Tần diệt Hạng cứu dân,
Anh hùng chế ngự nhiều lần nghiệp nên.
Đức ơn Cao Tổ sâu bền,
Hàn, Bành rốt cuộc tự mình tiêu vong.

Ảnh đại diện

Tam Thanh động (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khống chế Thất Tuyền với Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi nước làm hào.
Bắc nam địa giới thành hào hiểm,
Động phủ thần tiên chất ngất cao.
Gang tấc Thanh Đô bên Đế Sở,
Ao Tiên Huyệt Vũ bốn bề bao.
Đóng quân biên giới lên xem động,
Đi nhẹ muốn qua phải thủ đao.

Ảnh đại diện

Sơn hành kỳ 2 (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh vốn thích châu này,
Dạo chơi cưỡi ngựa cả ngày nơi đây.
Thái Thương hạt cỏ quan nầy,
Việc công giòng nước tháng ngày chảy trôi.
Kinh kỳ đầu nhuốm bạc rồi,
Gió mưa sơn trại sách thôi vẫn đầy.
Phong thư muốn viết dâng ngài,
Về vườn chúa thượng có hài lòng không?

Trang trong tổng số 571 trang (5701 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối