Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 457 trang (4564 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đạo ý ký Thôi thị lang (Lý Quý Lan): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đừng ham cái danh hão huyền,
Công danh coi nhẹ như thuyền trống trôi.
Trăm năm ngắn sáng chiều rồi,
Việc trước hư ảo đã trôi theo dòng.
Buồn thấy tóc bạc trắng bông,
Vì tu cải lão hoàn đồng chưa xong.
Qua Thiên Trúc tiếc là không,
Theo thầy xưa học mới mong có ngày…

Ảnh đại diện

Cảm đầu (Lý Quý Lan): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây sáng mưa chiều theo nhau,
Nhạn đi người đến chẳng đâu sai kỳ.
Lệ sa gối biết tức thì,
Đêm thâu mất ngủ chỉ vì đèn chong.
Trăng sáng tình chất chứa lòng,
Cúi ngắm sóng trôi hứng trong câu từ.
Mới nghe nhớ khúc “Phượng lâu”,
Tĩnh mịch khiến lại nghĩ sâu nhớ nhiều.

Ảnh đại diện

Bát chí (Lý Quý Lan): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sự vật nhất gần, nhất xa,
Nhất sâu nhất cạn ấy là suối trong.
Trăng, trời cao, sáng vô song,
Thân nhất sơ nhất vợ chồng có khi.

Ảnh đại diện

Bát chí (Lý Quý Lan): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sự vật nhất gần cũng nhất xa,
Nhất sâu cạn nhất là khe trong.
Nhất cao sáng nhất mặt trăng, trời,
Thân nhất nhất sơ là vợ chồng.

Ảnh đại diện

Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Luật Đình lưu yến, đắc diên tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiệc lúc canh ba Bắc Đẩu còn,
Tây sông tới đậu một thuyền con.
Lên nhà chống gậy leo trên nước,
Múa bút bầu trời vui vẻ hơn.
Tóc trắng nên kiêng không uống rượu,
Sao trời vằng vặc nhớ hôm nay.
Mây mưa mới biết trời nơi kẽm,
Bỗng biết Hạ Lao gần tới ngay.

Ảnh đại diện

Xích Giáp (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần nữa dọn nhà tới Xích Giáp,
Núi Vu sông Sở thấy mùa xuân.
Phơi lưng dâng sức lên vua chúa,
Hiểu được lòng người rau ruộng cần.
Trịnh, Tiết, Kinh Châu, thư dễ đến,
Khích, Sầm, ở Thục, tôi đâu gần.
Tươi cười nhận rượu quan bình sự,
Thân bệnh uống nhiều nói lẽ chân.

Ảnh đại diện

Xã nhật lưỡng thiên kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trần Bình chia thịt cũng từng,
Sau quan viết sử có bàn về công.
Nam Trường giang nay lão ông,
Trước là đứa trẻ bắc sông Vị này.
Vui mừng vùng biên yên đây,
Lệ chảy trong gió thu đầy lạnh sang.
Cò vạc lúc ở cửa vàng,
Ai thương kẻ bệnh trong làng kẽm đây.

Ảnh đại diện

Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 2 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng biên anh ở Sở chia tay,
Em tới Lam Điền chớ nán lâu.
Chia biệt trong ngày tiết bạch lộ,
Sáng trong hy vọng mùa thu này.
Nước sông dâng khắp cao vùng kẽm,
Thuyền sẽ căng buồm tháng tám nay.
Say với nhau cùng ngay lúc đó,
Xảy ra nơi ở Trọng Tuyên lầu.

Ảnh đại diện

Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em đã ra đi đón vợ con,
Thu sang em nhớ việc cho tròn.
Giờ đây đom đóm đã bay đầy ngõ,
Về lại nhạn cùng nhiệm vụ tròn.
Tây ngóng đông sông xa thẳm thấy,
Về nam phương bắc cửa nơi còn.
Tìm nơi yên tĩnh lành mà ở,
Hẹn với cố nhân chén rượu nồng.

Ảnh đại diện

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dữu Tín, La Hàm cũng có nhà,
Nhà ai lại ở mấy thu qua?
Hầu như tường thấp còn theo cỏ,
Vẫn sống cây như cho mượn hoa.
Tưởng Hủ lối vào giống chọn trúc,
Thiệu Bình theo kịp dưa vườn nhà.
Gần đây vì bệnh nên kiêng rượu,
Nếu gặp em anh nào có tha!

Trang trong tổng số 457 trang (4564 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối