Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tòng quân hành (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mở thành đại tướng đánh quân thù,
Khói lửa mờ trời thành ải Du.
Ba mặt giáp công quân mặc giáp,
Rút quân vỡ mật chúa Thiền Vu.

Ảnh đại diện

Thính lưu nhân thuỷ điệu tử (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng phong một lá thuyền trăng đơn,
Dìu dặt đàn khuya dạ khách buồn.
Nặng hạt mưa đêm trời sắc lạnh,
Đường tơ đứt đoạn lệ dòng tuôn.

Ảnh đại diện

Thanh lâu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màn hương gió động hoa vào lầu,
Đêm điệu đàn tranh chậm nỗi sầu.
Quan ải nỗi sầu không thể nói,
Trăng tàn xưa hạ xuống rèm châu.

Ảnh đại diện

Thanh lâu khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dương liễu khắp đường lạch điện vua,
Phấn hồng trang điểm đẹp lên lầu.
Đai tía ấn vàng ngàn kỵ sĩ,
Chồng được triều đình phong tước hầu.

Ảnh đại diện

Thanh lâu khúc kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vũ Đế cưỡi yên vàng ngựa trắng,
Tuỳ tùng chục vạn ở Trường Dương.
Nhạc công trẻ đẹp đàn tranh tấu,
Tưởng bụi từ xa tới Kiến Chương.

Ảnh đại diện

Thành bàng khúc (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành dâu xào xạc gió thu reo,
Cỏ trắng thỏ chồn lại ngạo kiêu.
Mùi rượu Hàm Đan còn vương vấn,
Cánh đồng thành Bắc bắn chim điêu.
Xông dinh vắng giết nhanh hai hổ
Quay mình cung cánh ánh trăng treo.

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quần lụa lá sen cùng một màu,
Hai bên hoa má, nở cùng nhau.
Trong ao lẫn lộn nhìn không thấy,
Nghe hát nhận ra người ở đâu.

Ảnh đại diện

Thái liên khúc kỳ 1 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân Ngô, Việt, Sở thăm hoa,
Đùa giỡn thuyền sen ướt áo tà
Đến bến bóng hoa chào tiếp đón,
Hái xong trăng sáng tiễn đưa qua.

Ảnh đại diện

Tây cung thu oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phù dung kém mỹ nhân làn da,
Thuỷ điện gió thơm mùi ngọc ngà.
Oán giận ôm tình thu chiếc quạt,
Vầng trăng treo mãi đợi vua ta.

Ảnh đại diện

Tái hạ khúc kỳ 2 (Vương Xương Linh): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cho ngựa qua dòng thu uống nước,
Nước lạnh gió như dao cắt da.
Trên bãi cát bằng trời sắp lặn,
Lâm Thao nhìn thấy mờ xa xa.
Ngày xưa chiến địa Trường Thành ấy,
Ý khí cao người biểu lộ ra.
Đủ hết bụi vàng chuyện lúc trước,
Chỉ còn xương lẫn cỏ cùng hoa.

Trang trong tổng số 11 trang (105 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối