Dưới đây là các bài dịch của Lương Trọng Nhàn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tặng Trương Kính Vi (Thái Hy Tịch): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ bờ đông bắc hướng rừng đào,
Cây lá âm u kết bóng mờ.
Chức sắc cõi tiên ông hẳn có?
Ngạc nhiên sương khói chốn rừng mơ.

Ảnh đại diện

Trường Môn oán (Tề Cán): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung điện âm u, trăng sắp che,
Chiêu Dương canh lậu chẳng kham nghe.
San hô đính gối trào dư lệ,
Vì nửa nhớ vua, nửa hận ghê!

Ảnh đại diện

Sơn trung tặng Cảnh thập di Vi kiêm lưỡng tỉnh cố nhân (Tần Hệ): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quần áo lá sen không đủ che,
Núi xanh chim trắng nghèo không nghe.
Nay đâu có phải thời Tần cũ,
Ẩn chốn hoa đào người nhạo chê.

Ảnh đại diện

Đăng Quán Tước lâu (Sướng Chư): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao chót vót tột cùng,
Lên đây uống rượu hứng lòng tràn dâng.
Chim từ dưới thấp bay nâng,
Tưởng như đã thoát cõi trần xa xăm.
Bình nguyên lòng chảo núi nằm,
Dòng sông khúc khuỷu vì băng núi dài.
Vui tiết trùng dương năm nay,
Cùng ông nâng chén tiễn ngày về thăm.

Ảnh đại diện

Ký phu (Quách Thiệu Lan): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chồng tôi biền biệt chốn sông hồ,
Để viết thư này khóc máu khô.
Song cửa tới bên, nhờ cánh én,
Gửi người chồng hỡi! bạc tình hờ.

Ảnh đại diện

Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 2 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầy hồ mưa gió tựa lan can
Kết bím Tương Nga đẹp thật nàng!
Tiếc chẳng chơi hồ chưa có dịp,
Cưỡi làn sóng bạc ngắm non ngàn.

Ảnh đại diện

Vũ trung đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn kỳ 1 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoang vắng biếm vào chết tóc sương,
Sống rời Diễm Dự, tới Cù Đường.
Giang Nam chưa đến đã cười trước,
Về ngắm Quân sơn, lầu Lạc Dương.

Ảnh đại diện

Trường Sa lưu biệt (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cùm kẹp trong vòng cùng cháo nhạt,
Tạm nâng ly dưới khúc dâu xanh.
Biết anh không phải nam đày ải,
Sớm về đi ma quỷ vô tình.

Ảnh đại diện

Trúc chi từ kỳ 2 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một trăm linh tám khúc mù mây,
Bốn tám bến đò thấy ánh ngày.
Đừng bảo Quỷ Môn xa vắng vẻ,
Anh em bốn bể khi về đây.

Ảnh đại diện

Trúc chi từ kỳ 1 (Hoàng Đình Kiên): Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hang núi sinh nhai rắn hổ sầu,
Nhìn lên rừng trúc vượn lay đầu.
Quỷ môn đừng nói xa ngoài ải,
Năm chục thêm ba trạm Hoàng Châu.

Trang trong tổng số 31 trang (309 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối