古今和歌集 - 063

けふこずは
あすは雪とぞ
ふりなまし
きえずはありとも
花と見ましや

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Nếu tôi chưa kịp đến
Mà hoa đào đã rơi
Như là tuyết mỏng
Thì dù chưa tan biến
Hoa cũng là vô tâm


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mr.Q

Hoa rơi chẳng kịp ngắm,
Tựa tuyết nhè nhẹ buông.
Dù hoa không như tuyết,
Chẳng tan, tình vẫn buồn

Ung dung đàm tiếu, định phong ba,
Nâng chén lưu linh, chấn sơn hà.
Ngửa tay tạo hoá phân trời đất,
Một ý thanh lương, ta với ta.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nếu tôi chưa kịp đến xem,
Mà hoa đào ở sân thềm đã rơi.
Như là tuyết mỏng bời rời,
Dù chưa tan biến như đời tuyết băng,
Hoa kia cũng thật vô tâm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời