古今和歌集 - 879

おほかたは
月をもめでじこ
れぞこのつ
もれば人のお
いとなるもの

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Vầng trăng vinh quang
E tôi không thể
Ngợi ca nồng nàn
Vì thêm mùa trăng sẽ
Tuổi đời thêm tối tăm


Nguồn: 3000 thế giới thơm, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mr.Q

Vầng trăng vằng vặc vinh quang,
Chỉ là không thể nồng nàn ngợi ca.
Thêm mùa, trăng vẫn mượt mà,
Còn tôi ngày một tuổi già qua mau

Ung dung đàm tiếu, định phong ba,
Nâng chén lưu linh, chấn sơn hà.
Ngửa tay tạo hoá phân trời đất,
Một ý thanh lương, ta với ta.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vằng vặc trăng vinh quang,
E rằng tôi không thể,
Ngợi ca trăng nồng nàn.
Vì thêm mùa trăng sẽ,
Thêm đời tuổi tối tăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời