Ki no Tsurayuki 紀貫之 (Kỷ Quán Chi, 872-945) là nhà thơ thời Heian. Ông là con của Ki no Mochiyuki. Trong những năm 890, ông trở thành nhà thơ waka. Năm 905, theo lệnh của Thiên hoàng Deigo, ông là một trong bốn nhà thơ (ba người kia là Tomnori, Mitsune và Tadamine) biên soạn cuốn "Kokin Wakashū" (Cổ kim hoà ca tập). Sau khi giữ vài chức vụ ở Kyoto, ông được bổ nhiệm làm Thống lĩnh ở Tosa (930-935). Ông là tác giả bài tựa cuốn "Cổ kim hoà ca tập". Thơ ông giàu chất trí tuệ, trầm lắng. Ông được xếp vào một trong 36 vị thần ca của thơ waka Nhật Bản. Ngoài thơ, ông còn là tác giả cuốn "Nhật ký Tosa", tác phẩm đánh dấu sự khai sinh của thể văn nhật ký Nhật Bản.