Xếp theo:

Trang trong tổng số 5 trang (41 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Kaneakirashin'no - 兼明親王 (Kiêm Minh thân vương)

914-987, Nhật Bản
2 bài thơ, 2490 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 08/07/2005 19:38

Không Hải thiền sư - 空海禪師

15.00
774-835, Nhật Bản
2 bài thơ, 2109 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 27/02/2014 17:22

Khuyết danh Nhật Bản

?-?, Nhật Bản
3 bài thơ, 2627 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 27/06/2007 18:36

Ki no Tsurayuki - 紀貫之 (Kỷ Quán Chi)

872-945, Nhật Bản
6 bài thơ, 2645 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 30/04/2011 08:06

Kisen - 喜撰 (Hỷ Soạn)

?-?, Nhật Bản
1 bài thơ, 1394 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 02/05/2011 07:43

Kobayashi Issa - 小林一茶 (Tiểu Lâm Nhất Trà)

35.00
1763-1828, Nhật Bản
49 bài thơ, 4779 lượt xem, 2 người thích
Do hongha83 gửi ngày 15/12/2016 16:43

Matsuo Basho - 松尾笆焦 (Tùng Vĩ Ba Tiêu)

114.36
1644-1694, Nhật Bản
66 bài thơ, 44507 lượt xem, 17 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/09/2007 11:33

Minamoto no Sanetomo - 源実朝

1192-1219, Nhật Bản
1 bài thơ, 1701 lượt xem, 1 người thích
Do hongha83 gửi ngày 01/10/2008 20:06

Mori Kainan - 森槐南 (Lâm Hoè Nam)

1863-1911, Nhật Bản
1 bài thơ, 2646 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 23/04/2011 19:49

Morikawa Chikukei - 森川竹磎 (Sum Xuyên Trúc Khê)

1869-1918, Nhật Bản
3 bài thơ, 2172 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/04/2011 09:06

Trang trong tổng số 5 trang (41 tác giả)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối