Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bắc Điều Âu Sở (6 bài)
- Morikawa Chikukei (3 bài)
- Ryōkei Ōnishi (1 bài)
- Yosano Akiko (3 bài)
- Saigō Takamori (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (1 bài)
Tạo ngày 22/04/2011 19:49 bởi Vanachi
Mori Kainan 森槐南 (Lâm Hoè Nam, 1863-1911) hiệu Thu Ba Thiền Khách, là con trai nhà thơ nổi tiếng Mori Shuntou 森春涛. Ông mẫn tiệp từ nhỏ, mười ba tuổi làm được thơ chữ Hán, mười tám tuổi đã rất nổi tiếng. Hoàng Tuân Hiến 黄遵宪 đời Thanh ca ngợi ông là Đông Kinh tài tử, Từ nhân hàng đầu Nhật Bản. Hạ Thừa Đảo 夏承焘 cho rằng “Từ nhân Nhật Bản theo trường phái Tô (Thức), Tân (Khí Tật), đương thời có Hoè Nam như bên phải đây” (Vực ngoại từ tuyển). Mori Kainan từng giữ chức ở Tu sử cục sau thăng làm Nội các Nhị đẳng Bí thư rồi từ chức làm một giảng viên đại học, dạy thơ và từ. Trước tác của ông có Đường thi tuyển bình dịch, Cổ thi bằng trắc biên, Từ khúc khái luận..., ngoài ra còn sáng tác truyện truyền kỳ. Ông là từ nhân đạt thành tựu cao dưới thời Minh Trị, các sáng tác của ông được xếp vào Hoè Nam tập.