Chưa có đánh giá nào
Nước: Nhật Bản
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bắc Điều Âu Sở (6 bài)
- Mori Kainan (1 bài)
- Ryōkei Ōnishi (1 bài)
- Yosano Akiko (3 bài)
- Nakamura Teijo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nam Long (3 bài)
Tạo ngày 20/04/2011 09:06 bởi Vanachi
Morikawa Chikukei 森川竹磎 (1869-1918) tự Vân Khanh 雲卿, hiệu Tân Ti Thiền Lữ 鬢絲禪侶, người Tokyo. Ông thuộc dòng họ lãnh chúa Morikawa thời Mạc phủ, gia cảnh nghèo khó, chán nản với quan trường, tự gán mình là Từ tinh 詞星, cả đời chuyên chú việc ỷ thanh điền từ. Năm Minh Trị thứ 19 (1886), lập ra Âu Mộng ngâm xã 歐夢吟社, soạn Âu Mộng tân chí 歐夢新志; năm Minh Trị thứ 44 (1911), soạn Tuỳ Âu tập 隨歐集; năm Đại Chính thứ nhất (1912), soạn Thi uyển 詩苑. Các sáng tác của ông hiện còn Đắc nhàn tập 得閑集, Tiểu lãng đào tập 小浪淘集, Bính Thìn xuất du tập 丙辰出遊集, Từ luật đại thành 詞律大成... Ông là từ nhân đạt thành tựu cao trong từ sử của Nhật Bản, phong cách từ theo lối của Tưởng Trúc Sơn 蔣竹山 (Tưởng Tiệp đời Tống), Chu Trúc Tra 朱竹垞 (đời Thanh).