Bắc Điều Âu Sở 北條鷗所 (1866-1905) tên Trực Phương 直方, tự Phương Đại 方大, hiệu Bích Hải Xá Nhân 碧海舍人, là người Hán nhưng sống tại Đông Kinh (Nhật Bản) dưới thời Minh Trị (1868-1906), là một đệ tử của thi nhân trứ danh Lâm Xuân Đào 森春濤. Ông giỏi từ, đặc biệt là các tiểu lệnh.