昭君怨其三

一夜霜生鴛瓦
道是新寒來也
殘月轉空廊
咽啼螿
何處笛聲淒楚
吹瘦秋花不住
聽到正三更
夢難成

 

Chiêu Quân oán kỳ 3

Nhất dạ sương sinh uyên ngoã
Đạo thị tân hàn lai dã
Tàn nguyệt chuyển không lang
Yết đề tương
Hà xứ địch thanh thê sở
Xuy sấu thu hoa bất trú
Thính đáo chính tam canh
Mộng nan thành

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Một tối sương rơi mái ngói
Rằng đấy tân hàn vừa tới
Trăng xế rọi hành lang
Dế kêu vang
Tiếng địch nơi đâu réo rắt
Thổi khiến hoa thu héo hắt
Nghe vẳng suốt ba canh
Mộng không thành


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một tối sương rơi mái ngói ngoài,
Lạnh vừa mới tới ngỡ lâu dài.
Hành lang trăng xế còn soi rọi,
Tiếng dế kêu vang vườn vọng dai.
Tiếng địch nơi đâu nghe réo rắt,
Hoa thu thổi khiến sắc tàn phai.
Ba canh nghe vẳng trùng rên rỉ,
Giấc mộng không thành nghĩ quẩn hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một tối sương rơi mái ngói ngoài,
Lạnh vừa mới tới ngỡ lâu dài.
Hành lang trăng xế còn soi rọi,
Tiếng dế kêu vang vườn vọng dai.
Tiếng địch nơi đâu nghe réo rắt,
Hoa thu thổi khiến sắc tàn phai.
Ba canh nghe vẳng trùng rên rỉ,
Giấc mộng không thành nghĩ quẩn hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một tối sương rơi mái ngói ngoài,
Lạnh vừa mới tới ngỡ lâu dài.
Hành lang trăng xế còn soi rọi,
Tiếng dế kêu vang vườn vọng dai.
Tiếng địch nơi đâu nghe réo rắt,
Hoa thu thổi khiến sắc tàn phai.
Ba canh nghe vẳng trùng rên rỉ,
Giấc mộng không thành nghĩ quẩn hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời