昭君怨其二

蕭颯商蕭乍起
我所思兮遠矣
涼雁度南樓
一聲秋
秋恨是誰尤切
兒女英雄無別
氣短但悲歌
奈情何

 

Chiêu Quân oán kỳ 2

Tiêu táp thương tiêu sạ khởi
Ngã sở tư hề viễn hĩ
Lương nhạn độ nam lâu
Nhất thanh thu
Thu hận thị thuỳ vưu thiết
Nhi nữ anh hùng vô biệt
Khí đoản đán bi ca
Nại tình hà

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Vi vút gió thu thổi rít
Ta nhớ mong người xa tít
Thu nhạn quá nam lâu
Tiếng kêu rầu
Thu hận với ai thấm thiết
Nhi nữ anh hùng không biệt
Nhụt chí luống bi ca
Nghĩ xót xa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió thu thổi rít vi vu,
Mong người ta nhớ tít mù xa xăm.
Nhạn thu đã tới lầu nam,
Tiếng kêu sầu thảm lại càng xót xa.
Hận thu với ai thiết tha,
Anh hùng nhi nữ không xa biệt hoài.
Bi ca luống nhụt chí tài?
Xót xa nghĩ cũng thương hoài ngàn năm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời