昭君怨其四

昨日荷亭水樹
今夜秋風月下
伴我苦吟聲
亂蛩鳴
歷歷白榆如雨
旁有青鸞孤舞
天上也愁多
淡星河

 

Chiêu Quân oán kỳ 4

Tạc nhật hà đình thuỷ thụ
Kim dạ thu phong nguyệt hạ
Bạn ngã khổ ngâm thanh
Loạn cung minh
Lịch lịch bạch du như vũ
Bàng hữu thanh loan cô vũ
Thiên thượng dã sầu đa
Đạm tinh hà

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hôm trước hà đình thuỷ tạ
Đêm nay thu phong nguyệt hạ
Kèm giọng khổ ngâm quen
Tiếng dế mèn
Xào xạc bạch du mưa tựa
Bên cạnh chim loan đứng múa
Trời hẳn cũng sầu a
Đạm tinh hà


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hôm trước hà đình cùng thuỷ tạ,
Đêm nay nguyệt hạ với thu phong.
Kèm theo giọng khổ ngâm quen thuộc,
Tiếng dế mèn vang trên ruộng đồng.
Xào xạc bạch du mưa nước trút,
Loan xanh đứng múa một mình không.
Trên trời hẳn cũng sầu nhiều lắm,
Mờ nhạt sông sao cảnh hận lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời